Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-101 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-12

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas –pateikti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai padidinti 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus, vadovaujantis valstybės institucijų priimtais sprendimais ir savivaldybės administracijos skyrių prašymais, kad savivaldybė turėtų galimybę vykdyti darbus, kuriems skiriamas finansavimas,

Sprendimo projekto uždavinys (-iai) –  padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamas ir asignavimus.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis - susidarys galimybė tikslingai panaudoti skirtas lėšas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nebus.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 17 p.

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 ,,Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ skyrė savivaldybei 404,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje, 150,0 tūkst. Eur – Pagirių seniūnijos Pagirių kaimo vietinės reikšmės privažiuojamam keliui nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 202 Vaidotai- Baltoji Vokė, kuriam suteiktas Durpių gatvės pavadinimas, iki Pagirių pramonės parko tiesti ir 61,1 tūkst. Eur – Rukainių seniūnijos Juodiškių kaimo Rudaminos gatvei, esančiai sodininkų bendrijų ,,Automobilistas“, ,,Rožė“, ,,Sodyba-1“ teritorijose, kapitališkai remontuoti.

Lietuvos automobilių  kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymais Nr. V-17, V-18, V-20 savivaldybei skirta 5111,8 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir inventorizuoti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3d. nutarimu Nr.988 ,,Dėl dotacijos iš ES solidarumo fondo savivaldybė gavo 119,3 tūkst. Eur melioracijos įrenginiams remontuoti.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-210 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ skirta 24,3 tūkst. Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio 2020 m. vasario 20 d. potvarkiu Nr. 2R-2 ,,Dėl lėšų, skirtų civilinės būklės aktų registravimo patalpoms atnaujinti, paskirstymo savivaldybei skirta 71,3 tūkst. Eur.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras papildomu susitarimu skyrė savivaldybei neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 75,1 tūkst. Eur, iš jų

2020 metais vykdomiems investiciniams projektams finansuoti iš įvairių valdžios sektoriaus subjektų gauta 543,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir valstybės dotacijų.(,,Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“, ,,Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Pagirių seniūnijoje Durpių g., Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse“, ,,Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“, ,,Socialinio būsto plėtra Vilniaus rajone“, ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“).

Už įvykdytus ir vykdomus investicinius projektus gauta 245,3 tūkst. Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai eurų)kompensuojamų lėšų, iš kurių 195,3 tūkst. Eur (šimtą devyniasdešimt penkis tūkstančius tris šimtus eurų) siūlome skirti šiemet vykdomiems investiciniams projektams, (Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato renovacija, pritaikant bendruomenės poreikiams“, ,,Lietuvos tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“, Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus r. Paberžės sen. Paberžės kaime, pritaikant bendruomenės poreikiams“, ,,Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Medininkų seniūnijos Medininkų kaime, pritaikant bendruomenės poreikiams“, Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Mickūnų miestelyje, pritaikant bendruomenės poreikiams“, ,,Privažiuojamojo kelio įrengimas Vilniaus rajono Medininkų seniūnijos Juozapinės kaime“), 50,0 tūkst. Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) kelių kartografinei bazei kurti.

 

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas – korupcijos pasireiškimo rizika yra maža.

 

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė                                     Danutė Šidlauskienė

 

Į pradžią