Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-102 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020-2021 MOKSLO METAMS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-17

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – iki kovo 31 d.  nustatyti bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute;  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių.              Sprendimo projekto uždavinys (-iai) – vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu iki kovo 31 d. nustatyti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute;  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2020-2021 mokslo metams bei informuoti rajono gyventojus.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

            Teigiamas  poveikis  -  nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute;  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2020-2021 mokslo metams.  

            Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nebuvo gauta.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                         Sofija Segen

 

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                  Marina Symonovič

 

 

Į pradžią