Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-88 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-242 „DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-242 „DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. T3-88

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, vienam besimokančiam vyresniam kaip 18 metų asmeniui kainą – 11,65 Eur per parą.

2. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst           

______________

 

                                                                                                                                 

 

 

 

Parengė

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui

skyriaus vyr. specialistė

Ivona Stasilovič

Tel. (8-5) 240 14 90

 

Dokumento priedai:
T3-88 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-242 „DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią