Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-580 2020-04-09
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MIŠKO ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0600:0609), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., VANAGINĖS K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIŠKO ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0600:0609), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., VANAGINĖS K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. KADI- 580

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p., Lietuvos Respublikos miško įstatymo 11 str. 1 d., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2 p., 7 p., 8 p., 21 p., 69 p., Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073, 9 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendruoju planu (toliau – Bendrasis planas), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, bei atsižvelgdama į Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5 skirsnyje „Bendrojo plano teritorijos naudojimo tipai ir reglamentai“ nustatytus M1 teritorijos naudojimo tipo M2 miškų ir miškingų teritorijų reglamentus, iniciatoriaus 2020-03-18 prašymą Nr. ZP-289, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ZPDRIS) byloje Nr. ZSFP-72860:

1.    Pradedu rengti 1,6100 ha ploto miško ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:0609), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vanaginės k., (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, padalinti į du ar daugiau žemės sklypus, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir  (ar) būdą (us), siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai, siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatoriaus lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriui pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad:

5.1.             šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

5.2.      vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Į pradžią