Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-152 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,

TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-152

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Patvirtinti Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo ir priežiūros taisykles (pridedama).

2.         Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T3-307 „Dėl Vilniaus rajono želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinti netekusiu galios.

3.         Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto puslapyje.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Janavičius, tel. (8 5) 272 6065, el. p. gediminas.janavicius@vrsa.lt

Dokumento priedai:
T3-152 - DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-152 - DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią