Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-1185 2020-05-21
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMŲ NR. V-1183, NR. V-1184 IR NR. V-1189 VYKDYMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMŲ NR. V-1183, NR. V-1184 IR NR. V-1189 VYKDYMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. A27(1)-1185
Vilnius

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimais: Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo“, Nr. V-1184 „Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose ir Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą asmens namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“:

                      1. N u r o d a u  karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu:

                      1.1. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialinės globos paslaugų įstaigų (nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos) vadovams vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1183 1 punkte išdėstytus nurodymus (sprendimas pridedamas);

                      1.2. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialines paslaugas asmens namuose teikiančių ir (ar) socialinės integracijos priemones asmens namuose organizuojančių įstaigų (nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos) vadovams vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 1 punkte išdėstytus nurodymus (sprendimas pridedamas);

                      1.3. šio įsakymo 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytų įstaigų vadovams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. V-1184, užtikrinti įstaigų darbuotojų periodišką laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimą:

                      1.3.1. įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti darbuotojų, kuriems turi būti atliekami laboratoriniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), sąrašą ir patikrinimų periodiškumą;

                      1.3.2. duomenis apie patikrintų darbuotojų skaičių, teigiamų ir neigiamų tyrimų atsakymų skaičių teikti Socialinės rūpybos skyriui el. paštu elena.kacanovskiene@vrsa.lt kiekvieną pirmadienį iki 10 val.

                      2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A27(1)-1132 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams“.

                      3. Nurodau Socialinės rūpybos skyriui šį įsakymą išsiųsti Vilniaus rajono centrinei poliklinikai ir socialinių paslaugų įstaigoms, Ūkio skyriui - paskelbti Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

 

                     

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Kačanovskienė, tel. (8 5) 275 0036, el. p. Elena.Kacanovskiene@vrsa.lt

Į pradžią