Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1058 2020-07-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-07-02 ĮSAKYMO NR. KADI-903 PAVADINIME

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-07-02 ĮSAKYMO NR. KADI-903 PAVADINIME

 

2020 m. liepos 28 d. Nr. KADI - 1058

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d.:

1.         I š t a i s a u  techninę klaidą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-02 įsakymo Nr. KADI-903 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1311, kad. Nr. 4103/0200:1314), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-05 įsakymu Nr. KADI-491, koregavimo inicijavimo“ pavadinime ir vietoj „2013-08-05 įsakymu Nr. KADI-491“ įrašau       „2018-06-29 įsakymu Nr. KADI-345“.

2.         Į p a r e i g o j u  Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių šį įsakymą paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

3.         I n f o r m u o j u,  kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo TPDRIS;

3.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

Į pradžią