Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1146 2020-08-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0600:0020), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAUKŠČIŲ TAKO G. 12, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0600:0020), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAUKŠČIŲ TAKO G. 12, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. KADI-1146

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 4 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., remdamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.1 p., 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir atsižvelgdamas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2019-10-25 pažymą Nr. (2019-140-PS)-33 ir į Iniciatoriaus 2020-07-03 prašymą Nr. A34(1)-4439, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-77495:

1.    Pradedu rengti 0,1500 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:0020), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Paukščių Tako g. 12 (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, padalyti į du ar daugiau žemės sklypų. Projekto rengimo darbai finansuojami Iniciatoriaus lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau Iniciatoriui pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad

5.1.   šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

5.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                         Albert Narvoiš

______________

 

Į pradžią