Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27-1693 2010-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JOS PADALINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JOS PADALINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 30 d. Nr. A27-1693

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 str. 8 d. 2 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 14 str. ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779):

1.             Tvirtinu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisykles (1 priedas).

2.             Pavedu Savivaldybės administracijos skyrių, poskyrių, tarnybų vedėjams, seniūnijų seniūnams su asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklėmis supažindinti pasirašytinai pavaldžius darbuotojus. Pažymą apie susipažinimą (2 priedas) iki 2010 m. rugsėjo 10 d. pateikti saugoti Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei R. Žukovskajai, kuriai pavedu su nurodytomis taisyklėmis supažindinti į administracijos struktūrinius padalinius neįeinančius viešojo administravimo valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus.

3.             Įpareigoju Savivaldybės administracijos skyrių, poskyrių, tarnybų vedėjus, seniūnus priimant iš piliečių ir kitų asmenų skundus išduoti jiems pažymą apie priimtą skundą (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1326, Žin. 2006, Nr. 141-5428).

4.             Pripažįstu netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A27-1975 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“ bei 2008 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. A27-1843 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. A27-1975 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

5.             Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                            Rita Tamašunienė

______________

 

Dokumento priedai:
A27-1693 - ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JOS PADALINIUOSE TAISYKLĖS
Į pradžią