Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-271 2013-07-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ
TINKLO PERTVARKOS

 

2013 m. liepos 26 d. Nr. T3-271

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.59-2.60 straipsniais, 2.63 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 13 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245) 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1996, Nr., 5; 2010, Nr. 15-699) 5, 6 straipsniais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677 patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitų darbo apmokėjimo sąlygų (Žin., 2013, Nr. 34-1656) II skyriumi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba      nusprendžia:

1.. Pertvarkyti Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą įsteigiant Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką.

2.. Įkurti Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos struktūrinius padalinius (skyrius):

2.1. Nemenčinės miesto;

2.2. Nemenčinės vaikų;

2.3. Ažulaukės;

2.4. Bareikiškių;

2.5. Bezdonių;

2.6. Buivydžių;

2.7. Dūkštų;

2.8. Eitminiškių;

2.9. Juodšilių;

2.10. Glitiškių;

2.11. Grigaičių;

2.12. Karvio;

2.13. Kabiškių;

2.14. Kairėnų;

2.15. Keturiasdešimt Totorių;

2.16. Kalvelių;

2.17. Lavoriškių;

2.18. Mostiškių;

2.19. Maišiagalos;

2.20. Marijampolio;

2.21. Medininkų;

2.22. Nemėžio;

2.23. Parudaminio;

2.24. Paberžės;

2.25. Pagirių;

2.26. Pikeliškių;

2.27. Rastinėnų;

2.28. Rukainių;

2.29. Savičiūnų;

2.30. Senasalio;

2.31. Skaidiškių;

2.32. Skirlėnų;

2.33. Sklėriškių;

2.34. Sudervės;

2.35. Sužionių;

2.36. Šumsko;

2.37. Vaidotų;

2.38. Valčiūnų;

2.39. Veriškių;

2.40. Visalaukės;

2.41. Zujūnų.

3. Patvirtinti:

3.1. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos steigimo aktą (1 priedas);

3.2. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos nuostatus (2 priedas);

4. Įgalioti:

4.1. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių:

4.1.1. pasirašyti 3.1. ir 3.2. punktuose nurodytus steigimo aktą bei nuostatus;

4.1.2. paskirti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsakingą asmenį, kuris:

4.1.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų Vilniaus rajono savivaldybės Centrinę biblioteką juridinių asmenų registre ir atliktų kitus veiksmus, susijusius su šios įstaigos teisine registracija;

4.1.2.2. apie Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos steigimą praneštų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir VĮ Registrų centrui.

5. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti konkurso Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti komisiją, skelbti ir organizuoti konkursą bei iki 2013-09-30 teikti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktoriaus kandidatūrą.

6. Nustatyti konkurso būdu paskirtam šio sprendimo 5 punkte nurodytos Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientą – 19,6 (bazinės mėnesinės algos dydžiais).

7. Įpareigoti būsimą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos vadovą iki 2013-12-01:

7.1. pateikti VĮ Registrų centrui prašymą įregistruoti paskirtą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos vadovą VĮ Registrų centre ir apie vadovo paskyrimą pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

7.2. nustatyti jo vadovaujamos Centrinės bibliotekos didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir teikti jį tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai;

7.3. pranešti Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos darbuotojams apie darbo sąlygų pakeitimą bei iki 2013-12-01 atlikti darbo sąlygų pakeitimą darbo sutartyse.

8. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus sprendimo 4, 5, 6 punktus, įsigalioja nuo 2013-12-01.

9. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti vietos spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

Parengė

........................................

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Jolita Batura

2013-07-12

Dokumento priedai:
T3-271 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ TINKLO PERTVARKOS (PRIEDAS1)
T3-271 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ TINKLO PERTVARKOS (PRIEDAS2)
Į pradžią