Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-41 2015-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-450 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. T3-41

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsniu, remdamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo  67.1. p., atsižvelgdama į Valstybės kontrolės 2014 m. liepos 15 d. valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-10-7-46 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-450 „Dėl viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vyr.specialistė Krystyna Siniavskaja

tel. 275 5064

 

Dokumento priedai:
T3-41 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3 - 450 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PRIEDO PAKEITIMO(PRIEDAS)
Į pradžią