Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-145 2015-04-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

       

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. balandžio 24 d. Nr. T3-145

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 str. 1 d., 3 d. bei atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 21 d. opozicinės „Kartu – už pažangą Vilniaus rajone“ frakcijos siūlymą Nr. A32(1)-2889, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

1.      Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją:

Komisijos pirmininkas – Jonas Vasiliauskas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  narys;

Pirmininko pavaduotojas -  Anton Feliks Stankevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;

Nariai :

Andžej Adomaitis, Maišiagalos bendruomenės centro pirmininkas;

Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;

Tairas Kuznecovas, Nemėžio Totorių bendruomenės pirmininkas;

Renata Sobieska-Monkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė.

2.        Pavesti 1 p. nurodytai komisijai parengti ir pateikti Tarybai tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus.

3.        Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-04-29 sprendimą Nr. T3-128 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“.

4.        Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jablonska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jablonska@vrsa.lt

 

Į pradžią