Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-282 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės Taryba

 

 

 

Sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 

2015 m. birželio 26 d. Nr.T3-282

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 patvirtinta Nacionaline narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metams programa ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisiją iš 10 narių:

            Komisijos pirmininkas –Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2018 m. rugpjūčio 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-285 redakcija         

            Komisijos pirmininko pavaduotoja – Irina Averjanova, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė.

Komisijos sekretorė – Janina Šokaitienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja.

            Komisijos nariai:

Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;

Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;

Mindaugas Jancevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;

Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vadėjos pavaduotoja;

Silva Lukoševičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja;

Gražina Sidorovienė, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Arvydas Sinis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas.

            2. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos nuostatus (pridedama). 

3. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-07-22 sprendimą Nr. T3-275 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir 2013-02-28 sprendimą Nr. T3-35 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-07-22 sprendimo Nr. T3-275 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo” laikyti netekusiu galios.

            4. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje, Teisės aktų registre.

           

 

 

 

Savivaldybės merė

                   Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

l.e. savivaldybės

gydytojo pareigas  Vida Žvirblienė

tel. (8 5)2470088

Dokumento priedai:
T3-282 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią