Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-17 2009-02-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m.vasario 27 d. Nr. T3-17

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2d. 26, 27 p. Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.             Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo

juo tvarkos aprašą (pridedama).

2.             Pripažinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-10-30 sprendimą Nr. 91

„Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo“ ir 2003-12-17 tarybos sprendimą Nr.T3-249 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-10-30 sprendimo Nr. 91 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

netekusiais galios.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T3-17 - VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠAS
Į pradžią