Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-441 2015-11-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMO KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO

 

 

2015 m. lapkričio 20 d. Nr. T3-441

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pakeisti iš dalies Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-181 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisijos sudėtį ir vietoj Elinos Dovgerd, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės, įtraukti Aleksandrą Černiauskienę, Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėją

2. Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Mero patarėja

A.Černiauskienė, tel. 263 6003

 

Į pradžią