Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-446 2015-11-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB "VILNIAUS VANDENYS" VALDYBOS NARIO PASKYRIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO2015 m. lapkričio 20 d.  Nr.T3-446

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p. ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 3 p. ir atsižvelgdama į UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2015-09-18  prašymą  Nr. 5R-132 bei pateiktą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-33, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Nemėžio komunalininkas“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

2. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei „Nemėžio komunalininkas“ vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Nemėžio, Rudaminos, Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Lavoriškių, Mickūnų, Kalvelių, Šatrininkų, Rukainių ir Medininkų seniūnijų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijose, kuriose bendrovė eksploatuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus  vyr. specialistė

Alicija Matusevič

tel. 277 92 05

 

Į pradžią