Vilniaus rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2019-03-29   [2019-03-29]Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Išsamiau


1. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto padidinimo ir patikslinimo   Išsamiau


2. Dėl Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2018 m., rugsėjo 26d. sprendimu Nr. T3-292, papildymo   Išsamiau


3. Dėl būsto pirkimo Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto reikmėms   Išsamiau


4. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 2019 m. sąrašo pakeitimo   Išsamiau


5. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus m., Laisvės pr. 79, nuomos   Išsamiau


6. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mariampolio seniūnijos ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau


7. Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn nuotekų šalinimo tinklą, esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Joninių g.   Išsamiau


8. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


10. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. spalio 31d. sprendimo Nr. T3-405 „Dėl maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų Paberžės socialinės globos namuose patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


11. Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Paberžės socialinės globos namuose nustatymo   Išsamiau


12. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-341 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


13. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo   Išsamiau


14. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų   Išsamiau


15. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo   Išsamiau


16. Dėl 2019-2020 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo   Išsamiau


17. Dėl konkursų Vilniaus r. Rudausių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio direktorių pareigoms eiti organizavimo ir įgalioto organizuoti konkursus asmens paskyrimo   Išsamiau


18. Dėl Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktorės Aušros Mažonienės atleidimo iš pareigų   Išsamiau


19. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano pakeitimo   Išsamiau


20. Dėl Vilniaus Krašto Etnografinio muziejaus nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija21. Dėl Biudžetinės įstaigos Vilniaus Krašto Etnografinio muziejaus patikėjimo teise valdomo savivaldybės nuosavybės ilgalaikio materialinio turto perdavimo   Išsamiau


22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą   Išsamiau


23. Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija24. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-52 1.1.2 papunkčio pakeitimo   Išsamiau


25. Dėl UAB „Baltic konis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo   Išsamiau


26. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtinto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo   Išsamiau


33. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


34. Dėl audito atlikimo VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje   Išsamiau


35. Dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2018 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


36. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


37. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


38. Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo (pardavimo)   Išsamiau


39. Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2018 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


40. Dėl audito atlikimo VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje   Išsamiau


41. Dėl viešojo Logistikos centro statybos   Išsamiau


42. Dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Mariampolio sen., Piktakonių k.   Išsamiau


43. Dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Geležinkelio g. 38 B   Išsamiau


44. Dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g.   Išsamiau


45. Dėl pritarimo žemės sklypo (Kad. Nr. 41720200:85), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščialaukių k., Gėlos g. 2, kitos paskirties žemės naudojimo būdo keitimui   Išsamiau


Dėl gatvių pavadinimų (46-66) projektai   Išsamiau


67. Dėl Marijos Aliošinos skyrimo Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigoms   Išsamiau


68. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mero ir administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


papildomas klausimas   Išsamiau


papildomas klausimas   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marijapapildomas klausimas   Išsamiau