Vilniaus rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-06-05   [2020-06-05]1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija2. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO   Išsamiau


3. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS   Išsamiau


4. Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų nustatymo   Išsamiau


5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo   Išsamiau


6. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO COVID-19 EPIDEMIJOS METU   Išsamiau


7. DĖL BUTO VILNIAUS R., MARIJAMPOLIO SEN., RAKONIŲ K., ELŽBIETOS FEDOROVIČ G. 1-11, PARDAVIMO   Išsamiau


8. DĖL VILNIAUS R. RIEŠĖS ŠV. FAUSTINOS KOVALSKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   Išsamiau


9. DĖL BENDRADARBIAVIMO SU AUKŠTOSIOMIS MOKYKLOMIS PASIRAŠANT TRIŠALES SUTARTIS   Išsamiau


10. DĖL MOKINIŲ VEŽIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS NEGAUTŲ PAJAMŲ KARANTINO REŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU KOMPENSAVIMO VĖŽĖJAMS   Išsamiau


11. SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAŽO EISMO INTENSYVUMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJŲ PARINKIMO METODIKOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


12. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau


13. DĖL PRITARIMO NAIKINTI STEBĖTOJŲ TARYBAS   Išsamiau


14. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ATRANKOS KOMISIJĄ   Išsamiau


15. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-417 „DĖL GYVENAMOJO NAMO SU ŽEMĖS SKLYPU BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLAI VYKDYTI PIRKIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


16. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO   Išsamiau