Vilniaus rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-06-26   [2020-06-26]1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO   Išsamiau


2. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija3. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


4. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ ,,VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCIO KULTŪROS CENTRO NEMENČINĖJE, ŠVENČIONIŲ G. 12, REKONSTRAVIMAS“ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMAI IR DALINIO JO FINANSAVIMO   Išsamiau


5. DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILŲ ĮRENGIMAS VILNIAUS R. MEDININKŲ AMBULATORIJOS PASTATE“ ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


6. DĖL VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VIETOS PROJEKTO, FINANSUOTINO PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „KULTŪROS SAVITUMO IR TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMAS, GYVENTOJŲ AKTYVUMO IR PILIETIŠKUMO SKATINIMAS, BENDRŲ INICIATYVŲ RĖMIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-6, ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


7. DĖL VIETOS PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BEI INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS IR ĮRENGIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-7, ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO   Išsamiau


9. DĖL BUTO VILNIAUS R., JUODŠILIŲ SEN., PRŪDIŠKIŲ K., PRŪDIŠKIŲ G. 47-6, PARDAVIMO   Išsamiau


10. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO DALINIO PATIKSLINIMO   Išsamiau


11. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI   Išsamiau


12. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO   Išsamiau


13. DĖL PRITARIMO VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI   Išsamiau


14. DĖL NAUJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VILNIAUS R. VAIDOTŲ MOKYKLOJE - DARŽELYJE ,,MARGASPALVIS AITVARĖLIS“ STEIGIMO BEI VILNIAUS R. VAIDOTŲ MOKYKLOS - DARŽELIO ,,MARGASPALVIS AITVARĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


15. SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau


16. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


17. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO   Išsamiau


18. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS RDKC   Išsamiau


19. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau


20. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMU NR. T3-306 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO   Išsamiau


21. DĖL UAB „ETALGA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO   Išsamiau


22. DĖL 2020-2022 METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCiALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS NR. 08, PRIEMONĖS 08.01.03.12 „NVO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


23. SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR.T3-148 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO‘‘ PATVIRTINTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO   Išsamiau


24. DĖL PAUPIO G., BRUŠKIŠKIŲ G. IR MIŠKO G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., BRUŠKIŠKIŲ K.   Išsamiau


25. DĖL VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO   Išsamiau


26. DĖL VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PRAPUOLŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO RENGIMO   Išsamiau


27. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD NR. 41200100:0258), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PILIAKALNIO K., PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS   Išsamiau


28. DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL.   Išsamiau


Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Išsamiau