Vilniaus rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-07-31   [2020-07-31]1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


2. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO   Išsamiau


3. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO   Išsamiau


4. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO   Išsamiau


5. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-05-15 SPRENDIMO NR. T3-122 „DĖL PROJEKTO „SAULĖS BATERIJŲ, KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI, ĮRENGIMAS MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO“ TIKSLINIMO   Išsamiau


6. DĖL PROJEKTO „ŠALČININKAI+ FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


7. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NR. T3-114 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO   Išsamiau


8. DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS ĮSTAIGOSE“ ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


9. DĖL PROJEKTO „ŠILUMOS SIURBLIO ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RUKAINIŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIAME PASTATE“ ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


10. DĖL PROJEKTO „GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


11. DĖL BUTO VILNIAUS R., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., SODŲ G. 17-10, PARDAVIMO   Išsamiau


12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE   Išsamiau


13. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau


14. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS   Išsamiau


15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN INŽINERINIUS TINKLUS   Išsamiau


16. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ, ESANTĮ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., KALVELIŲ K., DIŽIOJOJE G.   Išsamiau


17. DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTASTO PATVIRTINIMO   Išsamiau


18. DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, PATALYNĖS IR APRANGOS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PATVIRTINIMO   Išsamiau


19. DĖL KUOSINĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS NUSTATYMO   Išsamiau


20. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


21. DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE ATLIEKAMŲ MOKAMŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


23. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-374 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau


24. DĖL 2020 M. BALANDŽIO 3 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-90 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS“ 2 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS   Išsamiau


25. SPRENDIMAS DĖL PRISIDĖJIMO PRIE PROJEKTŲ FINANSAVIMO   Išsamiau


26. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


27. DĖL ČERNOBYLIO G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., JUODBALIŲ K.   Išsamiau


28. DĖL ONOS RADVILAITĖS-MOSTOVSKOS G. TRASŲ PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K. IR SALOTĖS K.   Išsamiau


29. Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano rengimo   Išsamiau


30. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 41520200:570), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAILIŪNŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO   Išsamiau


31. DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., SKAIDIŠKIŲ K., PALIEPIŲ K., DIDŽIASALIO K., KUPRIONIŠKIŲ K.   Išsamiau


32. DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., JUODŠILIŲ K., PARKO G.   Išsamiau


33. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 41620100:3538), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO   Išsamiau


34. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 41840100:644), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., JURKIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO   Išsamiau


35. Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Išsamiau