Vilniaus rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2020-08-28   [2020-08-28]Dėl darbotvarkės patvirtinimo   Išsamiau


1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO   Išsamiau


2. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija3. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


4. DĖL PASKOLOS ĖMIMO   Išsamiau


5. DĖL PRITARIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR VŠĮ „EUROPOS PARKAS“ KETINIMŲ BENDRADARBIAUTI PROTOKOLO PROJEKTUI IR JO PASIRAŠYMUI   Išsamiau


6. DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS SENIŪNIJOS KELIO RUOŽO „RUDAMINA-ŠVEICARAI-DAUBĖNAI“ NUO 0,00 KM IKI 0,97 KM INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS“, FINANSUOTINO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-R-511 PRIEMONĘ „VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS“, ĮGYVENDINIMO   Išsamiau


7. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJAI   Išsamiau


8. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS   Išsamiau


9. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO   Išsamiau


10. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau


11. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PREKYBĄ (PASLAUGŲ TEIKIMĄ) KIOSKUOSE, PAVILJONUOSE, ĮRENGTUOSE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE, COVID-19 EPIDEMIJOS METU   Išsamiau


12. DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PIKELIŠKIŲ K., NAUJOJOJE G. 1, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   Išsamiau


13. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMU NR. T3-134 PATVIRTINTOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO   Išsamiau


14. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI PROJEKTAVIMO IR STATYBOS UŽSAKOVO FUNKCIJAS PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBĖS PRIKLAUSANČIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“, ĮGYVENDINANT VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMĄ   Išsamiau


15. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS M. SAV., VILNIUJE, RINKTINĖS G. 50, PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI, PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI   Išsamiau


16. DĖL VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO   Išsamiau


17. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE   Išsamiau


18. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T3-186 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO   Išsamiau


19. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS PATIKSLINIMO 2020-2021 MOKSLO METAMS   Išsamiau


20. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T3-85 ,,DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO   Išsamiau


21. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau


22. SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T3-223 „DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE ATLIEKAMŲ MOKAMŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija23. SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS, PATVIRTINTOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMU Nr. T3-222 PAPILDYMO   Išsamiau


24. SPRENDIMAS DĖL STUDENTO-REZIDENTO (ŠEIMOS GYDYTOJO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO   Išsamiau


25. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMU NR. T3-194 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija26. DĖL PAPIKELIŠKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PAPIKELIŠKIŲ K.   Išsamiau


32. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-29 SPRENDIMO NR. T3-29 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO“ TIKSLINIMO   Išsamiau


33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD NR. 41370100:1160), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS   Išsamiau


34. DĖL KANDIDATO TEIKIMO „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIO“ ŽENKLU APDOVANOTI   Išsamiau


35. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO   Išsamiau


DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ SAVIVALDYBIŲ KLAUSIMAMS   Išsamiau


Dėl gatvių pavadinimų [26-31] Dėl gatvių pavadinimų [26-31] projektai   Išsamiau
Pasisako:
Rekst Marija