Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 18185
Rasta dokumentų: 1
1. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO (1 PRIEDAS)