Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17122
16001. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:106), ESANČIO PAEŽERIŲ K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16002. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:250), ESANČIO DIDŽIŲJŲ GULBINŲ K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16003. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
16004. DĖL INTEGRUOTO SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIO SUKŪRIMO VILNIAUS RAJONO PRIEMIESTINĖJE KAIMIŠKOJE BENDRUOMENĖJE PROGRAMOS TĘSIMO 2009-2010 METAMS
16005. DĖL INTEGRUOTO SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIO SUKŪRIMO VILNIAUS RAJONO PRIEMIESTINĖJE KAIMIŠKOJE BENDRUOMENĖJE PROGRAMOS TĘSIMO 2009-2010 METAMS (PRIEDAS)
16006. DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ RUDAMINOS K., VILNIAUS R.
16007. DĖL UAB "PAGIRIŲ KOMUNALININKAS", UAB "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" IR UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ REORGANIZAVIMO
16008. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS PAUKŠTYNO ŠILUMOS GAMYBOS KAINŲ NUSTATYMO
16009. DĖL MAŽŲ NUOTEKŲ VALYKLŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS STATYBOS MAIŠIAGALOS MSTL. NUOTEKŲ VALYKLOS TERITORIJOJE
16010. DĖL 2008-09-16 ĮSAKYMO NR. A27-1568 "DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0200:41), ESANČIO PALYGAINIŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
16011. DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:892), ESANČIO KLEVINĖS VS., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16012. DĖL KITOS: KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ STATYBOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:760), ESANČIO KUPRIONIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16013. DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4122/0200:41), ESANČIO SPALIO G., PALYGAINIŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16014. DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:349), ESANČIO BERŽŲ G., RIEŠĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16015. ŽEMĖS ŪKIO PA SKIR TIES ŽE MĖS SKLY PO (KAD. NR. 4180/0500:162), ESAN ČIO LUK ŠI NĖS K., RU KAI NIŲ SEN., VIL NIAUS R., KAI MO PLĖT ROS (ŪKIŲ VI DI NĖS) ŽE MĖ TVARKOS PRO JEK TO PATVIRTINIMO
16016. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
16017. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
16018. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ RIEŠĖS SENIŪNIJOJE, VILNIAUS R., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ FORMAVIMO
16019. DĖL KRISTINOS KOLESNIKIENĖS NAMŲ VALDOS, ESANČIOS SAULĖTOJOJE G. 2, MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPO PADIDINIMO
16020. DĖL SPECIALIOJO PLANO "NERIES UPĖS BASEINO PROJEKTAS, I INVESTICIJŲ PAKETAS. VILNIAUS RAJONAS: VALČIŪNŲ GYVENVIETĖS NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA" PATVIRTINIMO
16021. DĖL DETALIOJO PLANO "NERIES UPĖS BASEINO PROJEKTAS, I INVESTICIJŲ PAKETAS. VILNIAUS RAJONAS: MAIŠIAGALOS VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ IR GRĘŽINIŲ STATYBA" PATVIRTINIMO
16022. DĖL KELIO NR. 101 VILNIAUS - ŠUMSKO RUOŽO NUO 24,50 - 29,85 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16023. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4167/0100:148, KAD. NR. 4167/0100:60), ESANČIŲ PAGIRIŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16024. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0100:40), ESANČIO PIKELIŠKIŲ K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16025. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0100:686, 4162/0100:702 IR 4162/0100:703), ESANČIŲ KUPRIONIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16026. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:1519), ESANČIO DARŽININKŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16027. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0500:102), ESANČIO BUDNINKŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16028. DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0500:89), ESANČIO BUDNINKŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16029. DĖL 2007-12-21 TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-421 "DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0100:246), ESANČIO MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ" 1 PUNKTO PATAISOS
16030. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0800:800), ESANČIO MICKŪNŲ MSTL., MICKŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16031. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:615), ESANČIO PAPIŠKIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16032. DĖL BETONINIO GARAŽO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
16033. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ - BUTO ŠVENČIONIŲ G. 62-1, NEMENČINĖS M. ATSTATOMOJO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS EKONOMINIO NENAUDINGUMO PRIPAŽINIMO IR PARDAVIMO
16034. DĖL GYVENAMOJO NAMO PAILGĖS K., NEMENČINĖS SEN. ATSTATOMOJO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS EKONOMINIO NENAUDINGUMO PRIPAŽINIMO IR JO DALIES PARDAVIMO
16035. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ - BUTO NR. 4, PAILGĖS K., NEMENČINĖS SEN. PARDAVIMO
16036. DĖL GYVENAMOJO NAMO GALVININKŲ K., MARIJAMPOLIO SEN. ATSTATOMOJO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS EKONOMINIO NENAUDINGUMO PRIPAŽINIMO IR PARDAVIMO
16037. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ - BUTO EUGENIJUŠO VENCKOVIČIAUS G. 10-5, RAKONIŲ K., MARIJAMPOLIO SEN. PARDAVIMO
16038. DĖL M. Č. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
16039. DĖL J. P. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
16040. DĖL E. T. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
16041. DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2007 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
16042. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006-03-17 SPRENDIMO NR. T3-66 "DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
16043. DĖL PRITARIMO TEIKIAMAM PROJEKTUI
16044. DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
16045. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 1999-08-23 SPRENDIMO NR.654 "DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
16046. DĖL AUDITO ATLIKIMO VšĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOJE
16047. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-11-24 SPRENDIMO NR. T3-356 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T3–65 ‚,DĖL ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO‘‘ PAPILDYMO“ PANAIKINIMO
16048. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI, ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16049. DĖL PRITARIMO VIETINĖS RINKLIAVOS VILNIAUS RAJONE UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ANALIZEI
16050. DĖL VĖLIUČIONIŲ K. ŠILUMOS ŪKIO KONCESIJOS SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR PRITARIMO GALUTINIAM KONCESIJOS SUTARTIES PROJEKTUI

PirmasAnkstesnysis...318319320321322323324...KitasPaskutinis