Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17722
16051. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
16052. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
16053. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
16054. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (4-6 PRIEDAI)
16055. DĖL 2006 M. BIRŽELIO 9 D. SPRENDIMO NR. T3-163 "DĖL APMOKĖJIMO UŽ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS BEI PRIEMOKŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU
16056. DĖL 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T3-180 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU
16057. DĖL MOKYTOJAMS PAPILDOMAI TARIFIKUOJAMŲ VALANDŲ NUSTATYMO
16058. DĖL ŪKINIO PASTATO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
16059. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T3-187 "DĖL NEMENČINĖS MUZIKOS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAGIRIŲ MUZIKOS MOKYKLOS ĮSTEIGIMO" ĮGYVENDINIMO
16060. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T3-187 "DĖL NEMENČINĖS MUZIKOS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAGIRIŲ MUZIKOS MOKYKLOS ĮSTEIGIMO" ĮGYVENDINIMO (1 PRIEDAS)
16061. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T3-187 "DĖL NEMENČINĖS MUZIKOS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR PAGIRIŲ MUZIKOS MOKYKLOS ĮSTEIGIMO" ĮGYVENDINIMO (PRIEDAS)
16062. DĖL PROJEKTO "TURIZMO IR INFORMACIJOS CENTRO ĮRENGIMAS BAREIKIŠKIŲ KAIME" KOFINANSAVIMO
16063. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
16064. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-03-28 SPRENDIMO NR.T3-82 "DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ " PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
16065. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO
16066. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTUI "VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS" KOFINANSUOTI
16067. DĖL VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO TARIFO
16068. DĖL PROJEKTO ,,BUVUSIO PESTICIDŲ SANDĖLIO MARIJAMPOLIO K., KURIS PRIKLAUSO AUKŠČIAUSIAI PAVOJINGUMO KLASEI, UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMAS" KOFINANSAVIMO
16069. DĖL 2009 M. GEGUŽĖS 22 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-120 "DĖL PROJEKTO ,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA VILNIAUS RAJONE" DALIES APMOKĖJIMO" PREAMBULĖS PAKEITIMO
16070. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTAMS KOFINANSUOTI
16071. DĖL 2009-02-27 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-60 "DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS INŽINERINĖS IR SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PATIKSLINIMO
16072. DĖL 2008-12-19 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-430 "DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PATIKSLINIMO
16073. DĖL LAISVO ŽEMĖS SKLYPO SKYRIMO
16074. DĖL 4,6500 HA BENDRO PLOTO ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ UŽUBALIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16075. DĖL STATYBOS RIBOS, NUSTATYTOS DETALIUOJU PLANU, PATVIRTINTU VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMU NR. T3-386, PAKEITIMO
16076. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0100:1239 IR KAD. NR. 4147/0500:850), ESANČIŲ GLATKIŠKIŲ K., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16077. DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, ESANČIŲ MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16078. DĖL NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TERITORIJOS, ESANČIOS MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16079. DĖL VANDENVIETĖS TERITORIJOS, ESANČIOS MARIJAMPOLIO K., MARIJAMPOLIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16080. DĖL VANDENVIETĖS TERITORIJOS, ESANČIOS DIDŽIŲJŲ KABIŠKIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16081. DĖL BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, ESANČIŲ DIDŽIŲJŲ KABIŠKIŲ K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16082. DĖL LEIDIMO RENGTI KRISTINAI IVANAUSKIENEI VILNIAUS R., NEMĖŽIO SEN.,SKAIDIŠKIŲ K. DETALIOJO PLANO DALIES PATIKSLINIMO DETALŲJĮ PLANĄ
16083. DĖL VALENTINOS PATAPIENĖS NAMŲ VALDOS, ESANČIOS NAUJAKURIŲ G. 23, KUPRIONIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., ŽEMĖS SKLYPO PADIDINIMO
16084. DĖL BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, ESANČIŲ NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16085. DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS TERITORIJOS, ESANČIOS NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16086. DĖL NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TERITORIJOS, ESANČIOS PABERŽĖS K., PABERŽĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
16087. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0200:81), ESANČIO PAGIRIŲ K., PAGIRIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16088. DĖL LEIDIMO RENGTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0500:1007), ESANČIO DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALŲJĮ PLANĄ
16089. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ZUJŪNŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
16090. DĖL 2009-02-27 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-52 3 PUNKTO 2 DALIES PATIKSLINIMO
16091. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTUI "VILNIAUS RAJONO TERITORIJOS INŽINERINĖS IR SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS" KOFINANSUOTI
16092. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ PROJEKTUI "VILNIAUS RAJONO TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMAS" KOFINANSUOTI
16093. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS WYSOKIE MAZOWIECKIE MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO
16094. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS WYSOKIE MAZOWIECKIE MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
16095. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS WYSOKIE MAZOWIECKIE MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
16096. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
16097. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
16098. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
16099. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
16100. DUOMENYS APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMĄ

PirmasAnkstesnysis...319320321322323324325...KitasPaskutinis