Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 18154
18051. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-09 SPRENDIMO Nr. T3-353 ,,DĖL TURTO PERĖMIMO‘‘ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
18052. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO
18053. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-02-10 SPRENDIMO NR. T3-29 "DĖL VILNIAUS RAJONO TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2006-2008 METAMS" DALINIO PAKEITIMO
18054. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-18 SPRENDIMO NR. T3-295 "DĖL INTEGRUOTO SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIO SUKŪRIMO VILNIAUS RAJONO PRIEMIESTINĖJE KAIMIŠKOJE BENDRUOMENĖJE PROGRAMOS TĘSIMO 2006 METAMS" DALINIO PAKEITIMO
18055. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
18056. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
18057. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VARMIJOS-MOZŪRIJOS VAIVADIJOS MILOMLYNO MIESTO IR VALSČIAUS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO PATVIRTINIMO
18058. DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO ETATŲ STEIGIMO
18059. DĖL PRITARIMO 2006-03-30...2006-06-30 VILNIAUS RAJONO SUDERVĖS SENIŪNIJOS (SUDERVĖS KADASTRO VIETOVĖS) ŽEMĖS NEGRĄŽINIMO PROBLEMŲ ANALIZEI
18060. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BIBLIOTEKININKŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
18061. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M.
18062. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
18063. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO
18064. DĖL 2005 M. SAUSIO 21 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-10 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 8 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
18065. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
18066. DĖL 2006 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ
18067. DĖL 2005-10-07 SPRENDIMO NR. T3-241 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO PAPILDYMO
18068. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
18069. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS RĖMIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
18070. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO
18071. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
18072. DĖL VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PROGRAMOS ,,EISMO SAUGUMO KONTROLĘ IR PRIEŽIŪRĄ BEI EISMO ĮVYKIŲ TYRIMĄ ATLIEKANČIŲ PAREIGŪNŲ TECHNINIS APRŪPINIMAS" PRATĘSIMO IR PROGRAMOS ,,PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪ- NŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS " PATVIRTINIMO
18073. DĖL VILNIAUS RAJONO 2006 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO
18074. DĖL 2006 M. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS TARIFŲ, SUMOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ
18075. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO
18076. DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE
18077. DĖL 2006 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
18078. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VAATC"
18079. DĖL UAB ,,MICKŪNŲ KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
18080. DĖL UAB ,,RUDAMINOS KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
18081. DĖL UAB ,, NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO ( NUOSTOLIŲ ) PASKIRSTYMO
18082. DĖL SĮ "VILNIAUS RAJONO PLANAS" METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
18083. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
18084. DĖL BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PASKIRTIES PAKEITIMO
18085. DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
18086. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
18087. DĖL TURTO PERĖMIMO
18088. DĖL VARDO SUTEIKIMO MEDININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI IR MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
18089. DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU
18090. DĖL DIREKTORIŲ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO VILNIAUS RAJONO PRADINĖSE MOKYKLOSE
18091. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
18092. DĖL AUTONOMINĖS ŠILDYMO ĮRANGOS REMONTO IŠLAIDŲ GLITIŠKIŲ IR PABERŽĖS KAIMŲ PABERŽĖS SENIŪNIJOJE GYVENTOJAMS KOMPENSAVIMO
18093. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI (DERINTI) DOKUMENTUS
18094. DĖL 2005-01-21 TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-12 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. Nr. 4103/0300:358), ESANČIO BUKIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJA TVARKA“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
18095. DĖL LEIDIMO RENGTI MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0500:43 IR KAD. NR. 4147/0500:10) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
18096. DĖL LEIDIMO RENGTI DŪKŠTŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R., ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0200:83) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
18097. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO
18098. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
18099. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO
18100. DĖL VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠIŲ IR JŲ KAINŲ

PirmasAnkstesnysis...359360361362363364KitasPaskutinis