Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22917
21851. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
21852. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE "PARIBIO KULTŪRA - TRADICIJOS IR PAPROČIAI"
21853. DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE 2008-06-06 TEIKIMO Nr. 1T-11
21854. DĖL VILNIAUS R. NEMENČINĖS 2-OSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO BEI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
21855. DĖL PRITARIMO VILNIAUS R. SUŽIONIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI
21856. DĖL NIJOLĖS RASIULIENĖS SKYRIMO VILNIAUS R. BUIVYDIŠKIŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS
21857. DĖL JURIJAUS KRUPIČEVIČIAUS SKYRIMO VILNIAUS R. RUDAMINOS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS
21858. DĖL ŽANETOS JANKOVSKOS SKYRIMO VILNIAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS
21859. DĖL PEDAGOGINIO PSICHOLOGINIO POSKYRIO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
21860. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
21861. DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO
21862. DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
21863. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MEDININKŲ SENIŪNIJOS 2008 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
21864. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
21865. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
21866. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE "TURIZMO OBJEKTŲ ŽENKLINIMAS EUROREGIONE NEMUNAS"
21867. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE "BENDRADARBIAVIMAS, INFORMACIJOS SKLAIDA IR ĮVAIZDŽIO GERINIMAS EUROREGIONE NEMUNAS"
21868. DĖL VĖLIUČIONIŲ K. ŠILUMOS ŪKIO KONCESIJOS SUTEIKIMO TIKSLINGUMO
21869. DĖL 2008 M. BIRŽELIO 26 D. VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE REIKALAVIMO NR. 1R-51
21870. DĖL VILNIAUS MIESTO PIETINIO APLINKKELIO TARP MAGISTRALINIŲ KELIŲ A1 VILNIUS - KAUNAS - KLAIPĖDA IR A3 VILNIUS - MINSKAS 7,60-27,26 KM RUOŽO TIESIMO SPECIALAUS PLANO PATVIRTINIMO
21871. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
21872. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
21873. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
21874. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
21875. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ: BUTO NR. 1 ir NR. 2, PILIAKALNIO G. 10, NEMENČINĖS M. - ATSTATOMOJO REMONTO AR REKONSTRUKCIJOS EKONOMINIO NENAUDINGUMO PRIPAŽINIMO
21876. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ: BUTO NR. 1 ir NR. 2, PILIAKALNIO G. 10, NEMENČINĖS M. - PARDAVIMO
21877. DĖL BUTO BAŽNYČIOS G. 16-4, NEMENČINĖS M. PARDAVIMO
21878. DĖL VILNIAUS RAJONO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ UŽ VERSLO LIUDIJIMUS NUSTATYMO
21879. DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VILNIAUS RAJONE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
21880. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
21881. DĖL UAB "JUMESA" NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
21882. DĖL M. S. ATLEIDIMO NUO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
21883. DĖL B. K. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
21884. DĖL H. P. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
21885. DĖL M. T. PAVELDIMO TURTO MOKESČIO
21886. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO
21887. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE PATVIRTINIMO
21888. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
21889. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
21890. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "PAGIRIŲ KOMUNALININKAS" 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
21891. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO NUSTATYMO
21892. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-25 SPRENDIMO NR.T3-127 " DĖL 2008 M. MOKSLEIVIO KREPŠELIO LĖŠŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PERSKIRSTYMO" PRIEDO PAKEITIMO
21893. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-04-25 SPRENDIMO NR.T3-127 " DĖL 2008 M. MOKSLEIVIO KREPŠELIO LĖŠŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PERSKIRSTYMO" PRIEDO PAKEITIMO (PRIEDAS)
21894. DĖL NAUJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO LOPŠELINĖS GRUPĖS ĮSTEIGIMO SKAIDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE
21895. DĖL ROBERTO KOMAROVSKIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ
21896. DĖL VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS APSKRITYJE 2008-05-08 TEIKIMO Nr. 1T-6
21897. DĖL DVIEJŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PRIKLAUSANČIŲ KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOJE REMONTO ĮTRAUKIMO Į 2008 METŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGRAMĄ
21898. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOSE IR BIBLIOTEKOSE PATVIRTINIMO
21899. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO ŠEIMAI PALAIKAMS PARVEŽTI SUTEIKIMO
21900. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2008 METAMS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...435436437438439440441...KitasPaskutinis