Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22900
22801. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
22802. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
22803. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VARMIJOS-MOZŪRIJOS VAIVADIJOS MILOMLYNO MIESTO IR VALSČIAUS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO PATVIRTINIMO
22804. DĖL MOKYTOJO PADĖJĖJO ETATŲ STEIGIMO
22805. DĖL PRITARIMO 2006-03-30...2006-06-30 VILNIAUS RAJONO SUDERVĖS SENIŪNIJOS (SUDERVĖS KADASTRO VIETOVĖS) ŽEMĖS NEGRĄŽINIMO PROBLEMŲ ANALIZEI
22806. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BIBLIOTEKININKŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
22807. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2007 M.
22808. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
22809. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO
22810. DĖL 2005 M. SAUSIO 21 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-10 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 8 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
22811. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
22812. DĖL 2006 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ
22813. DĖL 2005-10-07 SPRENDIMO NR. T3-241 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO PAPILDYMO
22814. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
22815. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS RĖMIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
22816. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ LĖŠŲ PERSKIRSTYMO
22817. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
22818. DĖL VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PROGRAMOS ,,EISMO SAUGUMO KONTROLĘ IR PRIEŽIŪRĄ BEI EISMO ĮVYKIŲ TYRIMĄ ATLIEKANČIŲ PAREIGŪNŲ TECHNINIS APRŪPINIMAS" PRATĘSIMO IR PROGRAMOS ,,PREVENCIJOS PADALINIŲ PAREIGŪ- NŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS " PATVIRTINIMO
22819. DĖL VILNIAUS RAJONO 2006 M. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATIKSLINIMO
22820. DĖL 2006 M. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS TARIFŲ, SUMOKĖJIMO TERMINŲ IR LENGVATŲ
22821. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO
22822. DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE
22823. DĖL 2006 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
22824. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VAATC"
22825. DĖL UAB ,,MICKŪNŲ KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
22826. DĖL UAB ,,RUDAMINOS KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
22827. DĖL UAB ,, NEMĖŽIO KOMUNALININKAS" 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO ( NUOSTOLIŲ ) PASKIRSTYMO
22828. DĖL SĮ "VILNIAUS RAJONO PLANAS" METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO
22829. DĖL DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
22830. DĖL BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PASKIRTIES PAKEITIMO
22831. DĖL LĖŠŲ PERKĖLIMO
22832. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
22833. DĖL TURTO PERĖMIMO
22834. DĖL VARDO SUTEIKIMO MEDININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI IR MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
22835. DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS LAIKOTARPIU
22836. DĖL DIREKTORIŲ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO VILNIAUS RAJONO PRADINĖSE MOKYKLOSE
22837. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
22838. DĖL AUTONOMINĖS ŠILDYMO ĮRANGOS REMONTO IŠLAIDŲ GLITIŠKIŲ IR PABERŽĖS KAIMŲ PABERŽĖS SENIŪNIJOJE GYVENTOJAMS KOMPENSAVIMO
22839. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI (DERINTI) DOKUMENTUS
22840. DĖL 2005-01-21 TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-12 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. Nr. 4103/0300:358), ESANČIO BUKIŠKIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALAUS PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJA TVARKA“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
22841. DĖL LEIDIMO RENGTI MAIŠIAGALOS MSTL., MAIŠIAGALOS SEN., VILNIAUS R. ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4147/0500:43 IR KAD. NR. 4147/0500:10) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
22842. DĖL LEIDIMO RENGTI DŪKŠTŲ K., DŪKŠTŲ SEN., VILNIAUS R., ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4124/0200:83) TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ
22843. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO
22844. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
22845. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO
22846. DĖL VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠIŲ IR JŲ KAINŲ
22847. DĖL UAB VILNIAUS RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO
22848. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UAB "VILNIAUS VANDENYS" ĮGALIOJIMŲ PRATĘSIMO
22849. DĖL JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS
22850. DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis...454455456457458KitasPaskutinis