Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-86 2018-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINIŲ LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO  IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ  NUSTATYMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. T3-86

Vilnius

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies         9 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5 punktu ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos įstatų 6.2.8 punktu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-02-12 įsakymu Nr. V-164 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimopakeitimo, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 

            1. Nustatyti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos išlaidų normatyvą

 

Darbo užmokesčiui

iki 85 proc.

Medikamentams

iki 10 proc.

 

          2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 24 dienos sprendimą Nr. T3-353 „Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos išlaidų normatyvų nustatymo“ laikyti netekusiu galios.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija  Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

____________________

O.Kačanas

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos

vyriausiasis gydytojas

tel. 237 12 49

Į pradžią