Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-360 2018-11-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strAtegijos

 

2018 m. lapkričio 30 d.  Nr. T3-360

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 40 p. ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2018-03-09 audito ataskaitą Nr. PA-1 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų (pastatų ir patalpų) valdymo ir naudojimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui koordinuoti šio sprendimu patvirtintos strategijos įgyvendinimą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lucija Lipnicka, tel. (8 5) 275 0916

 

Ekonomikos ir turto skyriaus  vyr. specialistė

H. Petrucin, tel. (8 5) 275 0125

Dokumento priedai:
T3-360 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS
Į pradžią