Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-7 2019-01-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

                      Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS

 IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

 TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. T3-7

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsniu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1.       Patvirtinti šiuos pridedamus tvarkų aprašus:

1.1.  Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą;

1.2.  Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą.

2.         Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. T3-238 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“.

3.         Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

                     

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus vyresnioji specialistė

Anna Stankevič-Stasiukevič

Tel. 275 0063

Dokumento priedai:
T3-7 - DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-7 - DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-7 - DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią