Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-79 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. T3-79

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 38 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 str. ir 7 str., Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Patvirtinti:

1.1.  Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus (pridedama);

1.2. Paraiškos skirti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo formą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiais galios:

2.1.  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. T3-203 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“;

2.2.  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. T3-20 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo ir papildymo“;

2.3.  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T3-419 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo ir papildymo“.

3.  Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

4.  Sprendimas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T3-79 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-79 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-79 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Antikorupcinio vertinimo pažyma)
Į pradžią