Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-80 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 29 d. Nr. T3–80

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 9 d., 6.551 str., 6.552 str. 2 d., 6.71 str., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 18 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 57 str. 1 d., Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 str. 2 d., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 str. 12 d., remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8. p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.4. p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2.  Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimo Nr. T3–272 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka skelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vyr. specialistė Alicija Vasilkova

vyr. specialistė Halina Zenkevič

tel. (8 5) 275 5077

Dokumento priedai:
T3-80 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Antikorupcinio vertinimo pažyma)
T3-80 - DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO(Priedas)
Į pradžią