Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-104 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PA

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m kovo 29 d. Nr. T3-104

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p., 16 str. 4 d., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 str. 3 d., Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. 2 d. ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m vasario 13 d.. nutarimu Nr. 148  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 32.1, 32.2, 32.3 punktais, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T3-129 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti tvarkos“.

3. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

Dokumento priedai:
T3-104 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-104 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PA (Antikorupcinio vertinimo pažyma))
Į pradžią