Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-339 2019-08-06
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASIENIEČIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN.,

MICKŪNŲ MSTL.

 

2019 m. .......................... d. Nr. T3-............

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., 16 str. 2 d. 34 p., 18 str. 1 d., remdamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 6, 7, 10, 16.2.1 p., turėdama Vilniaus rajono savivaldybės gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimams parinkti komisijos 2019-07-31 teikimą Nr. GK11, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Pratęsti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-106 „Dėl gatvių, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., pavadinimų suteikimo;  Lauko gatvės trasos pertvarkymo Mickūnų mstl. bei Kranto gatvės trasos pratęsimo Gaidūnų k.“ patvirtintą Pasieniečių g. trasą Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl. (pridedama).

2.         Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

            2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos duomenis perduoti Adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintą formą;

2.2.    ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo gauto Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus gatvių pavadinimus elektroniniu paštu šį pranešimą perduoti seniūnui bei sprendimo nuorašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje, seniūnijos patalpose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-339 - DĖL PASIENIEČIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., MICKŪNŲ MSTL. (PRIEDAS)
Į pradžią