Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-341 2019-08-09
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) PAVADINIMO KEITIMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2019 m.                                Nr.                 

Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) pavadinimą ir pavadinti Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

2. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T3-447 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos nuostatų patvirtinimo“ ir 2014 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T3-67 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T3-447 patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos nuostatų dalinio pakeitimo“.

4. Įgalioti Savivaldybės kontrolierę Mariją Aliošiną pasirašyti šio sprendimo 2 punktu patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

6.    Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

Parengė:

Savivaldybės kontrolierė Marija Aliošina

tel. (8 5) 275 1140, el. p. marija.aliosina@vrsa.lt

Dokumento priedai:
T1-341 - Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pavadinimo keitimo ir Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią