Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-343 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ  sen., SAVIČIŪNŲ K., PERDAVIMO patikėjimo teise

 

2019 m.                    d.  Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 4 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 str., 9 str., 12 str. 1 ir 2 d., 17 str. 2 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T3-17 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 13.2 punktu bei  atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019-08-02 prašymą Nr. 9.2-18 ,,Dėl patikėjimo teise valdyti naudoti pastatą“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (į. k. 301933564) patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (tarnybos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti) Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Ekonomikos ir turto skyriaus apskaitoje apskaitomą ilgalaikį nekilnojamąjį turtą: 976/10000 gamybos pastato dalį (pastato unikalus Nr. 4197-0037-5014, pažymėtas plane – 1P1p, statinio bendras plotas – 1110,53 kv. m, įsigijimo vertė – 2 896,20 Eur, likutinė vertė liepos 31 d. – 2 051,31 Eur), esančią Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Savičiūnų k.

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskirti atsakingą asmenį pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo - priėmimo aktą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią