Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-342 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-26 SPRENDIMO NR. T3-329 ,, DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., lavORIŠKIŲ sen., LAVORIŠKIŲ k., VILNIAUS g. 24, PERDAVIMO patikėjimo teise IR PASKIRTIES PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                    d. Nr. T3-

Vilnius

 

 Remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-329 ,,Dėl pastato, esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Vilniaus g. 24, perdavimo patikėjimo teise ir paskirties pakeitimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

,,1. Perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Lavoriškių seniūnijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savarankiškajai savivaldybių funkcijai savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas vykdyti Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos apskaitoje apskaitomą ilgalaikį nekilnojamąjį turtą: pastatą – mokyklą (unikalus Nr. 4400-0091-1834, pažymėtas plane – 1C1m, bendras plotas – 160,70 kv. m), įsigijimo vertė – 6 054,80 Eur, nusidėvėjimo vertė – 1 953,85 Eur, likutinė vertė – 4 100,95 Eur, esantį Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Vilniaus g. 24.“

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

Į pradžią