Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-346 2019-08-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-09

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Spendimo projektu siūlome įstatymų numatyta tvarka patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita ir aiškinamasis raštas.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis - priėmus šį sprendimą, bus įgyvendintos įstatyminės nuostatos dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pateikti duomenys apie Vilniaus rajono savivaldybės finansinę būklę.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo auditą. Audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo planas suderintas, nustatyti rekomendacijų įgyvendinimo terminai ir atsakingi subjektai.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,

l. e. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

 

Dokumento priedai:
T1-346 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
T1-346 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO (2 PRIEDAS)
Į pradžią