Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-346 2019-08-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

PATVIRTINIMO

 

2019 m. .................. ...d. Nr. T3-  

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2.        Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

Tel. (8 5) 275 0095, el. p. Janina.Sakeviciene@vrsa.lt

Į pradžią