Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-348 2019-08-16
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO „DĖL PROJEKTO ,,ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                      2019-08-

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – prisidėti prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Sprendimo projekto uždavinys – įgyvendinti projekto ,,Atsinaujinančio energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje“ veiklas.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis – Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis įsidiegęs saulės kolektorius ar šilumos siurblį karštam vandeniui ruošti ir saulės baterijas elektrai gaminti, prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis galės pateikti projekto paraišką bei turės padengti projekto netinkamas finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurias sudarys techninio projekto parengimas, techninė priežiūra, ir tą išlaidų dalį, kurios nepadengs skiriamas finansavimas. Planuojama, kad pastarosios sieks apie 20 tūkst. eurų. Preliminari projekto vertė ne daugiau 80 tūkst. eurų. Dabar darželyje yra sunaudojama daug elektros energijos (apie 165 MWh kasmet), tai didina aplinkos užterštumą (aplinką teršia elektrą gaminančios jėgainės) ir reikalingi dideli finansiniai ištekliai. Kasmet darželyje elektros energijai yra išleidžiama virš 20 tūkst. eurų. Kasmet bus sutaupoma apie 10 tūkst. eurų. Nuosavas įnašas atsipirks per dvejus metus.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų nebuvo.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                        Dorota Korvin-Piotrovska

Į pradžią