Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-351 2019-08-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T3-376 2 PUNKTE NURODYTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO

 

 

2019 m. rugpjūčio       d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a :

1.    Papildyti ir išdėstyti nauja redakcija Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T3-376 ,,Dėl 2015 m. vasario 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-56 ,,Dėl pritarimo Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektu“ pakeitimo“ 2 p. nurodytą projektų sąrašą (pridedama).

2.  Laikyti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d.  sprendimą Nr. T3-205 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T3-376 punkte nurodyto projektų sąrašo pakeitimo“.

3.  Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

Vedėjo pavaduotoja

Ana Matveiko

tel. 275 2463

Dokumento priedai:
T1-351 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T3-376 2 PUNKTE NURODYTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
T1-351 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T3-376 2 PUNKTE NURODYTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią