Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-351 2019-08-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONOSAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T3-376 2 PUNKTE NURODYTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                 2019-08-

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITI programa) tikslas – spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant Europos Sąjungos  struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.

Sprendimo projekto uždavinys – įgyvendinti projekto ,,Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas“ veiklas.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

     Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paruoštą projektų finansavimo sąlygą aprašą pagal Europos Sąjungos finansuojamą priemonę ,,Vietinių kelių vystymas“ bei jame nustatytus projektų atrankos kriterijus, buvo patikslintas vietinių kelių projektų sąrašas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų nebuvo.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                        Dorota Korvin-Piotrovska

 

Į pradžią