Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-350 2019-08-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio         d. Nr. T3-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, atsižvelgdama į Vilniaus rajono tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T3-121 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

L. e. savivaldybės gydytojo pareigas

Vida Žvirblienė

tel. 247 00 88

Dokumento priedai:
T1-350 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T1-350 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią