Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-350 2019-08-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-14

Vilnius

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai.

Parengto projekto tikslas – mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą.

Uždaviniai: vykdyti neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktiką (ŽIV ir lytiškai plintančių ligų,) bei moksleivių dantų ėduonies profilaktiką, teikti informaciją sveikatinimo klausimais žiniasklaidos priemonėse.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Patvirtinus visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiąją programą bus skirtas finansavimas visuomenės sveikatos projektams, kuriais siekiama plėtoti visumą organizacinių, socialinių ir sveikatinimo priemonių, padedančių vykdyti ligų profilaktiką, išsaugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą, kaupti ir skleisti žinias apie sveikatą, skatinti bendruomenės sveikatingumą, dalyvavimą propaguojant sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą.

Programos įgyvendinimas padės skatinti gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis mažinti gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai. Programa turėtų prisidėti prie to, kad piliečiams būtų lengviau prieinama informacija, ir taip padidinti jų gebėjimai priimti geriausiai jų interesus atitinkančius sprendimus.

3. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos komisijos vertinimo ir Bendruomenės sveikatos tarybos išvados dėl projekto finansavimo ir lėšų skyrimo.

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, vertinimas.

Sprendimo projektui nereikalingas antikorupcinis įvertinimas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

L. e. savivaldybės gydytojo pareigas                                                                             Vida Žvirblienė

 

Į pradžią