Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-352 2019-08-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL ĮGALIOJIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR IŠTEKLIŲ FONDO (IŽDO) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-08-14

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Spendimo projektu siūlome įstatymų numatyta tvarka įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondo (Iždo) finansinių ataskaitų rinkinius.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis - priėmus šį sprendimą, bus įgyvendintos įstatyminės nuostatos dėl finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo, sustiprinta kontrolė dėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Vertinimų ir išvadų negauta.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,

l. e. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

 

Dokumento priedai:
T1-352 - DĖL ĮGALIOJIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR IŠTEKLIŲ FONDO (IŽDO) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS
Į pradžią