Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-352 2019-08-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR IŠTEKLIŲ FONDO (IŽDO) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUS

 

2019 m. .................. ...d. Nr. T3-  

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.        Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondo (Iždo) finansinių ataskaitų rinkinius.

2.        Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Buhalterinės apskaitos skyriaus

vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas

Janina Šakevičienė

Tel. (8 5) 275 0095, el. p. Janina.Sakeviciene@vrsa.lt

Į pradžią