Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-2124 2019-08-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ADRESŲ KEITIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., DIDŽIŲJŲ LYGAINIŲ K.

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ KEITIMO VILNIAUS R. sav., PAGIRIŲ SEN., DIDŽIŲJŲ LYGAINIŲ K.

 

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A27(1)-2124

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., remdamasi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, ir Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57, 3, 4, 7 p. bei atsižvelgdama į 2019-08-08 prašymą Nr. A34(8)-2529:

1.       Keičiu adresus Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Didžiųjų Lygainių k., pagal pridedamą priedą.

2.       Pavedu:

2.1.            Bendrajam skyriui:

2.1.1.       įsakymo įregistravimo dieną jo tekstinę ir grafinę dalis paskelbti Savivaldybės tinklalapyje ir nuskaitytą įsakymo kopiją elektroniniu paštu išsiųsti seniūnui;

2.1.2.       ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsakymo įregistravimo dienos jo nuorašą perduoti Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui ir seniūnui.

2.2.            Seniūnui nuo įsakymo įregistravimo dienos jo tekstinę ir grafinę dalis paskelbti viešai seniūnijos patalpose ir kaimo skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

2.3.            Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui:

2.3.1.      ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos duomenis perduoti Adresų registrui pagal patvirtintą formą.

2.3.2.      ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo gauto Adresų registro pranešimo apie įregistruotus, pakeistus ar panaikintus adresus elektroniniu paštu išsiųsti jį seniūnui bei šį pranešimą, įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

3.         Įpareigoju seniūną, gavus 2.3.2. p. nurodytus dokumentus bei įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos viešai paskelbti seniūnijos patalpose ir skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

4.         Nustatau, jog šis įsakymas įsigalioja praėjus 10 darbo dienų po 2.1.1, 2.2 p. numatomų paskelbimų.

5.         Informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                           Liucina Kotlovska

______________

 

Dokumento priedai:
A27(1)-2124 - DĖL ADRESŲ KEITIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., DIDŽIŲJŲ LYGAINIŲ K. (1 PRIEDAS)
A27(1)-2124 - DĖL ADRESŲ KEITIMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., DIDŽIŲJŲ LYGAINIŲ K. (2 PRIEDAS)
Į pradžią