Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-2138 2019-08-21
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K.

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. sav., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K.

 

 

2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. A27(1)-2138

Vilnius

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., remdamasi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, ir Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57, 3, 4, 7 p. bei atsižvelgdama į 2019-06-18 prašymą Nr. A34(8)-1903 ir valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento 2019-07-04 raštą Nr. (7.26.)sa-287 (A32(1)-4462):

1.       Suteikiu adresus Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., pagal pridedamą priedą.

2.       Pripažįstu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. A27(1)-1633 „Dėl adresų suteikimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k.“ negaliojančiu.

3.       Pavedu Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užregistruoto įsakymo nuorašą Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui ir seniūnui perduoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įregistravimo.

4.       Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui:

4.1.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įregistravimo dienos duomenis perduoti Adresų registrui pagal patvirtintą formą.

4.2.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gauto Adresų registro pranešimo apie įregistruotus, pakeistus ar panaikintus adresus elektroniniu paštu išsiųsti jį seniūnui bei šį pranešimą, įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

5.         Įpareigoju seniūną, gavus 4.2. p. nurodytus dokumentus bei įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos viešai paskelbti seniūnijos patalpose ir skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

6.         Informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Liucina Kotlovska

______________

 

Dokumento priedai:
A27(1)-2138 - DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K. (1 PRIEDAS)
A27(1)-2138 - DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K. (2 PRIEDAS)
A27(1)-2138 - DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K. (3 PRIEDAS)
Į pradžią