Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-358 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS R. BUIVIDIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI

 

2019 m.  rugpjūčio        d.  Nr. T3-     

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 ,,Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio 2019 m. rugpjūčio 12 d. prašymą Nr. S-25 ,,Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Pritarti Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programai (pridedama). 

2.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos  5  d. sprendimo Nr. T3-176 „Dėl pritarimo Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų programoms“                 5 punktą.

3.    Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

N. Ragucka

Dokumento priedai:
T1-358 - DĖL PRITARIMO VILNIAUS R. BUIVIDIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI (PRIEDAS)
Į pradžią