Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-360 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

2019 m.                         d. Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 7 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str. 1 d. 1 p. ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-08-20 raštą Nr. SR-3320 „Dėl dalies patalpų perėmimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Vilniaus r. Buivydiškių pradinei mokyklai perimti 20 metų laikotarpiui panaudos pagrindais valstybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Buivydiškių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas 557,97 kv. m patalpas (pastato unikalus Nr. 4194-0318-6011, pažymėtas plane 1C3/p, statinio bendras plotas 4995,11 kv. m, perduodamos patalpos pažymėtos indeksais 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-22, 1-23, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-33, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13), esančias Vilniaus r., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 2A, Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos nuostatuose nurodytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti.

2. Pavesti Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos direktoriui pasirašyti panaudos sutartį bei perdavimo – priėmimo aktą dėl minėtų patalpų.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyr. specialistas

Konrad Michalkevič, tel.253 2319

El. p. konrad.michalkevic@vrsa.lt

Į pradžią